flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 Путівник по Апеляційному суду Житомирської області

 
Для того, щоб потрапити до приміщення суду, Вам необхідно пройти через контрольно-пропускний пункт та зареєструватися у відповідному журналі, пред’явивши черговому документ, що посвідчує особу.
 
 
Звернення до суду
 
Уся кореспонденція, що надходить до суду приймається та реєструється в автоматизованій системі документообігу суду працівниками відділу організації діловодства (канцелярії) суду в день її надходження.
 

 

 
Відділ очолює
 
начальник відділу-
 
 
Малахова Ольга Андріївна,
 
2-й поверх, каб. № 201,
тел.: (0412) 47-26-42,

 
 
 
 
Приймання кореспонденції від осіб, які беруть участь у справі (їх представників або кур’єра), та її реєстрація здійснюється головним спеціалістом відділу організації діловодства (канцелярії) суду  – Іванюк Раїсою Едуардівною,    1-й поверх, каб. № 114, тел./факс: (0412) 47-26-42
 
 
 
Приймання судових справ та матеріалів кримінального провадження здійснює діловод відділу організації діловодства (канцелярії) суду – Бурківський Віктор Йосипович, 2-й поверх, каб. № 208, тел.: (0412) 47-26-42.
 
 
 
Увага! Приймання кореспонденції здійснюється лише за пред’явленням оригіналу документа, що посвідчує особу (документа, що підтверджує повноваження представника, або належність його до організації – відправника).
У разі непред’явлення таких документів або пред’явлення таких, що не оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, кореспонденція не приймається.
 
Кореспонденція, що стосується розгляду конкретної справи, після її реєстрації передається під підпис судді – доповідачу, у провадженні якого перебуває справа (матеріали), або уповноваженим на те особам.
Непроцесуальні документи, що не стосуються розгляду судових справ після реєстрації передаються на розгляд керівництву суду.
Судові справи та матеріали кримінального провадження спрямовуються до відділів організаційного забезпечення розгляду кримінальних або цивільних справ, залежно від виду судочинства, для їх подальшої реєстрації в обліково-статистичних картках та авторозподілу.
 
До речі! Звернувшись до працівників канцелярії за номером тел.: (0412) 47-26-42 Ви зможете дізнатися про рух ваших документів, що були подані до суду, результати розгляду звернень громадян та юридичних осіб, а також передати відповідну інформацію каналами факсимільного зв’язку або відправити телефонограму.
 
Отримання інформації по судових справах
 
Для того, щоб ознайомитися з кримінальною справою (матеріалами кримінального провадження), справою про адміністративне правопорушення, дізнатися про рух справ або отримати копії судових документів потрібно звернутися до відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ суду, який розміщений на 2-му поверсі, каб. № 203, тел.: (0412) 41-89-70,  email: inbox@zta.court.gov.ua
 
Відділ очолює начальник відділу – Захарчук Оксана Іванівна
 
 
 
Відповідальними за заведення обліково-статистичних карток на кримінальні справи (матеріали кримінального провадження), справи про адміністративні правопорушення та авторозподіл відповідних справ є працівники відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ суду:
 

 

Головний спеціаліст

Бондарчук Світлана Борисівна

 

 

 

Секретар судового засідання

Ходаківська Валентина Леонідівна

 

 

Секретар судового засідання

Кідрук Світлана Володимирівна

 
 
Для того, щоб ознайомитися з цивільною справою, дізнатися про рух справ або отримати копії судових документів потрібно звернутися до відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ суду, який розміщений на 4-му поверсі, каб. № 406, тел.: (0412) 47-26-41,  email: inbox@zta.court.gov.ua
 
 
Відділ очолює
начальник відділу –
 
Котлярчук 
Тетяна Костянтинівна
 
  
Відповідальними за заведення обліково-статистичних карток на цивільні справи та авторозподіл відповідних справ є працівники відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ суду:
 
 
 
 
 
Секретар судового засідання
 
Кучерявий 
Олександр Володимирович
 
 
Після реєстрації судової справи в обліково-статистичній картці та авторозподілу вона передається судді-доповідачу під підпис.
 
До речі! На сайті суду наявна функціональна можливість:
«Список справ, призначених до розгляду», яка розроблена для перегляду інформації про судові засідання (а саме: дата та час, коли повинно проходити засідання, суддя, № справи, сторони по справі, суть позову, адреса та форма судочинства);
«Список автопризначених справ, що надійшли вперше»;
«Інформація щодо стадій розгляду судових справ та звітів про автоматизований розподіл».
Використовуючи відповідні інструменти Ви з легкістю зможете знайти інформацію по судовій справі, яка вас цікавить.
 
Фіксування судового засідання
 
Фіксування судових засідань технічними засобами забезпечують:
- секретарі судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ, 4-й поверх, каб. № 405, тел.: (0412) 46-26-46
 
 
-  секретарі судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ, 2-й поверх, каб. № 203, тел.: (0412) 41-89-70
 
 
Слухання судових засідань в суді проводяться в одинадцяти спеціально обладнаних приміщеннях – залах судового засідання.
 
До відома! Зали судових засідань суду розміщені:
 
на 1-му поверсі 
№ 1 № 2 № 3
 
на 3-му поверсі
№ 4 № 5 № 6
 
№ 7 № 8
 
на 4-му поверсі
№ 9
 
на 2-му поверсі
№ 10 № 11
 
 
Отримання технічного запису судового засідання
 
Додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні забезпечує служба судових розпорядників, яку очолює старший судовий розпорядник – Лаптик Людмила Петрівна, 3-й поверх, каб. 303, телефон (0412) 42-24-96.
  
 
Звертаємо увагу! Видачу копій технічного запису судового засідання суду здійснює служба судових розпорядників. Для отримання копії технічного запису судового засідання необхідно подати до суду відповідну заяву та квитанцію про сплату судового збору.
Архів суду
 
Відповідальною особою за порядок ведення архівної справи в суді, а також за належний облік та зберігання архівних справ суду, що створилися в процесі діяльності суду є діловод – Розбицька Світлана Леонтіївна, 2-й поверх, каб. № 208, тел. (0412) 47-26-42.
 
Архів суду є порівняно новим. У ньому зберігаються номенклатурні справи суду та судові справи, які відповідно до процесуального законодавства розглядалися апеляційним судом як судом першої інстанції.
 
Звертаємо увагу! Відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей… судова справа, після закінчення апеляційного провадження, направляється до суду першої інстанції , який її розглядав, для належного зберігання.
 
Пошук джерел інформації
 
У приміщенні суду функціонує бібліотека, де відвідувачі суду можуть скористатися бібліотечним фондом, отримати доступ до мережі Інтернет, а також отримати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації, яку надасть відповідальна особа за організацію роботи бібліотеки суду – Окрушко Інна Олександрівна, провідний консультант з систематизації законодавства і кодифікації, 8 поверх, каб. № 802, тел.: (0412) 47-26-50.
 
 
Висвітлення діяльності суду
 
Відповідальною особою суду за комунікацію з представниками засобів масової інформації та висвітлення інформації про діяльність суду є головний спеціаліст (із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації) – Савенко Олена Іванінва, 2-й поверх, каб. 216, телефон (0412) 47-26-50,email: pres_sekretar@zta.court.gov.ua.
 
Звертаємо увагу  представників ЗМІ, звернувшись до головного спеціаліста (із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації) Ви оперативно зможите отримати належну інформацію про хід розгляду соціально значущих судових справ, які є в провадженні суду.
 
Особистий прийом громадян керівництвом суду
 
Згідно наказу Апеляційного суду Житомирської області від 12.03.2012 року (зі змінами) в суді здійснюється особистий прийом громадян керівництвом суду відповідно до графіка (http://zta.court.gov.ua/sud0690/1/20000/).
Для того, щоб потрапити на прийом, потрібно звернутися в приймальню голови суду, яка розміщена на 5-му поверсі, каб. № 504, тел./факс: (0412) 47-26-44.
Увага! Особистий прийом громадян здійснюється виключно з організаційних питань роботи суду.
 
З приводу скарг на дії працівників апарату суду, надання пропозицій з питань організації роботи суду тощо звертатись до керівника апарату суду Івченко Наталії Сергіївни, 5-й поверх, каб. 503, тел.: (0412) 41-89-62, emailkerivnuk_ap@zta.court.gov.ua, або заступника керівника апарату суду Палашкевич Наталії Володимирівни, 5-й поверх, каб. 509, тел.: (0412) 47-00-74, email: nataliya_p@zta.court.gov.ua.