flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Бюджет. Фінанси

         11 вересня 2015 року набрав чинності Закон України від 11.02.2015 № 183-VІІІ «Про відкритість використання публічних коштів», яким визначені умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками й одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та який поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням інформації про заплановане й фактичне використання публічних коштів.

         Відповідно до пункту 1 статті 2 цього Закону розпорядники та одержувачі бюджетних коштів готують інформацію щодо використання публічних коштів і подають її для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів. Законом також передбачено, що відомості, які оприлюднюються, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

            Статтею 4 вказаного Закону передбачена відповідальність, яку несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів відповідного бюджету, за неоприлюднення, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації та несвоєчасне її оприлюднення.

         На виконання Закону України від 11.02.2015 № 183-VІІІ «Про відкритість використання публічних коштів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 № 911-р «Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» Міністерством фінансів України створено та забезпечено роботу єдиного веб-порталу використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет. Доступ користувачів до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі, є вільним та безоплатним.

            Інформацію про публічні кошти Апеляційного суду Житомирської області можна отримати за наступним посиланням: https://spending.gov.ua