flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Апеляційний суд Житомирської області

 

 

Історична довідка

 Житомирський окружний суд створено в травні 1880 року. До сфери його діяльності входили Житомирський, Овруцький, Новоград-Волинський, Старокостянтинівський, Заславський повіти. В адміністративному відношенні Житомирський округ підпорядковувався Київській судовій палаті. Спочатку окружний суд містився на Великій Бердичівській вулиці у будинку Кобилянського (тепер— автошляховий коледж). У 1897 році для нього було збудовано власне приміщення на Бульварній вулиці, нині в цьому будинку головний корпус Державного агроекологічного університету України.

 

 

 

 

 

 

Окружний суд

       до 1917 року

20 травня 1932 року було видано Закон УРСР «Про створення областей», відповідно до якого були ліквідовані округи, а разом з ними і окружні суди. Замість окружних судів створювались обласні суди.

У вересні 1937 року була створена Житомирська область, а в жовтні 1937 року, у відповідності до Закону УРСР «Про створення областей» від 20 травня 1932 року, був створений Житомирський обласний суд. До функцій обласного суду входило: розгляд кримінальних і цивільних справ по першій інстанції та в касаційному порядку, контроль за організацією роботи в народних судах, проведення ревізій та контроль за роботою судових виконавців.

В 1939 році, відповідно до «Положення про Управління народних комісаріатів юстиції союзних республік при крайових та обласних Радах депутатів трудящих», затвердженого 16 грудня 1938 року, було створене Управління Міністерства юстиції УРСР в Житомирській області, яке перебрало на себе контроль за організацією роботи в народних судах, а до повноважень Житомирського обласного суду входив лише розгляд кримінальних та цивільних справ по І інстанції і в касаційному порядку.

З 01 жовтня 1956 року, відповідно до Указу Верховної Ради УРСР «Про розширення прав обласних судів і ліквідацію Управлінь Міністерства юстиції УРСР при обласних Радах депутатів трудящих» від 30 серпня 1956 року, Управління Міністерства юстиції УРСР в Житомирській області було ліквідоване, а його функції знову передані Житомирському обласному суду. Таким чином, до повноважень Житомирського обласного суду було віднесено розгляд судових справ по І та II інстанціях, в порядку судового нагляду та здійснення контролю за роботою народних судів і нотаріальних контор.

 

 

 

 

 

 

Приміщення обласного суду до 1991 року

 

 

 

 

 

Будинок  правосуддя

З 1991 року

 Мережа обласних судів проіснувала до 2001 року. На підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» від 21 червня 2001 року №2531-111 обласні суди набували статусу апеляційних. Указом Президента України «Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів» від 20 серпня 2001 року №642/2001, відповідно до пункту 23 статті 106 та частини 4 статті 125 Конституції України, на базі Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів були утворені апеляційні суди, в тому числі і апеляційний суд Житомирської області. Цим же Указом Президента України було затверджено кількісний склад суддів апеляційного суду Житомирської області в кількості 49 осіб.

На даний час відповідно до Закону України від 07 липня 2010 року № 2453-УІ «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень апеляційного суду Житомирської області входить:
-  здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
- аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;
- надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
- здійснює інші повноваження, визначені законом.
До складу апеляційного суду входять голова суду, заступники та судді. Також, у складі апеляційного суду утворені судова палата з розгляду цивільних справ, судова палата з розгляду кримінальних справ, які очолюють секретарі палат.
Повноваження голови апеляційного суду визначаються статтею 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду. Секретарі судових палат, які призначені з числа суддів, організовують роботу відповідної палати, контролюють здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформують збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.
Організаційне забезпечення роботи апеляційного суду Житомирської області здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Він несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду, інформує збори суддів про свою діяльність. Керівник апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
В апараті апеляційного суду Житомирської області створені структурні підрозділи:
- відділ організації діловодства (канцелярія) суду;
-      відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних справ;
-    відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
-         відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;
- відділ узагальнення судової практики та взаємодії з засобами масової інформації;
- господарський відділ;
- сектор з питань персоналу;
- сектор з режимно-секретної роботи.
Також до штату апарату апеляційного суду входять: головний спеціаліст (з технічного захисту інформації); старший судовий розпорядник; судові розпорядники,  а в частині кадрового та фінансового обслуговування прикріплені: помічник голови суду, помічники заступників голови суду; помічники суддів.
Постійне вдосконалення роботи апарату суду, новий підхід до визначення функціональних обов'язків працівників, запровадження інформаційних технологій спрямовані на створення найбільш сприятливих умов для роботи суддів при здійсненні ними своїх професійних обов'язків щодо конституційного захисту прав і свобод громадян.