flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 
 

Відповідно до статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату суду, який забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду, та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

Керівник апарату суду є керівником державної служби в суді і здійснює повноваження, що визначені в Законі України «Про державну службу» та інших законах України. 

Очільник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

Заступники керівника апарату здійснюють керівництво діяльністю апаратом суду в межах повноважень, визначених керівником апарату суду.

У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, положенням про апарат суду, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.

Структура і штатна чисельність апарату апеляційного суду затверджується Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду. 

В апараті Апеляційного суду Житомирської області утворено дев’ять відділів і один сектор, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджені керівником апарату суду:

* Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

* Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних справ;

* Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

* Відділ організації діловодства (канцелярії);

* Відділ судової статистики, узагальнення судової практики;

* Відділ служби судових розпорядників;

* Відділ з питань персоналу;

* Відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації;

* Відділ управління державним майном;

* Сектор з режимно-секретної роботи.

Також до штату апарату суду входять: працівники патронатної служби та головний спеціаліст (із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації.

 

 
Місцезнаходження структурних підрозділів суду
  

Найменування

Поштова адреса

Телефон

 

Приймальня голови суду

каб. 504, 5 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 47-26-44

Відділ організації діловодства (канцелярія)

каб. 201, 2 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 47-26-42

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ

каб. 203, 2 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

 

(0412) 41-89-70

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних справ

 

каб. 406, 4 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

(0412) 47-26-41

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 

каб. 508, 5 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

(0412) 47-26-33

Відділ судової практики, узагальнення судової практики

каб. 802, 8 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 47-26-50

Відділ з питань персоналу

каб. 502, 5 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 22-72-17

Відділ служби судових розпорядників

каб. 303, 3 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 42-24-96

Відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації

каб. 410, 4 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 22-72-17

Відділ управління державним майном

каб. 220, 2 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 47-26-50

Сектор з режимно-секретної роботи

каб. 114, 1 поверх, вул. Святослава Ріхтера, 24, м. Житомир, 10008

 

(0412) 47-26-42