flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Апеляційного суду Житомирської області

16 грудня 2016, 15:55
                                               
                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Апеляційного суду
                                                                                        Житомирської області
                                                                                    08.12.2016 №160 о/д
   
Перелік
 відомостей, що становлять службову інформацію,
та які можуть міститися у документах з організації діяльності
 Апеляційного суду Житомирської області
 
1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, постанови, розпорядження, рекомендації), надіслані Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 
2. Відомості, що містяться в документах Апеляційного суду Житомирської області (далі – суд), що містять службову інформацію інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 
3. Відомості, що містяться в протоколах зборів суддів суду та рішеннях зборів суддів суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.
 
4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях голови суду, його заступників та керівника апарату суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.
 
5. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції суду (акти, доповідні, службові записки, протоколи, заявки, довідки, пропозиції, звіти, повідомлення тощо) пов’язані з процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 
6. Відомості щодо питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 
7. Відомості, що містяться в обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду, крім даних, які надаються учасникам судового процесу відповідно до п. 2.8. Положення про автоматизовану систему документообігу суду. 
 
8. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань до моменту прийняття щодо них рішень.
 
9. Відомості, що містяться в документах суду з  адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном).
 
10. Відомості, що містяться в документах суду щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду.
 
11. Відомості, що можуть міститися в документах суду з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та  руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо).
 
12. Відомості, що містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 
13. Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів суду.
 
14. Відомості, що містяться в наказах голови суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
 
15. Номенклатура посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 
16. Відомості, що містяться в листуванні, нормативно-розпорядчих документах та облікових документах з питань оформлення (скасування) допуску суддів і працівників апарату суду до державної таємниці.
 
17. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо), що не становлять державної таємниці.
 
18. Відомості, що містять інформацію про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 
19. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукової діяльності (крім доступу із грифом обмеження доступу «Таємно» та вище).
 
20. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення заходів міжнародного співробітництва.
 
21. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.
 
22. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливий період).
 
23. Відомості про військовозобов’язаних та заброньованих працівників суду (звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних» тощо).
 
24. Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та вище).
 
25. Відомості, щодо системи охорони, пропускного режиму, технічне оснащення охорони об’єкту суду, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.
 
26. Відомості щодо забезпечення посадових осіб суду урядовим зв’язком.
 
27. Акти про перевірку порядку обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію.
 
 
СХВАЛЕНО                                            
Протокол засідання
Комісії з  питань роботи
 із службовою інформацією
Апеляційного суду
Житомирської області   
від 08.12.2016 №1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Апеляційного суду
   Житомирської області
                                                                                                 08.12.2016 161 о/д
 
Перелік
 відомостей, що становлять службову інформацію,
та які можуть міститися у документах з організації діяльності
 Апеляційного суду Житомирської області
 
1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, постанови, розпорядження, рекомендації), надіслані Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 
2. Відомості, що містяться в документах Апеляційного суду Житомирської області (далі – суд), що містять службову інформацію інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 
3. Відомості, що містяться в протоколах зборів суддів суду та рішеннях зборів суддів суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.
 
4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях голови суду, його заступників та керівника апарату суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.
 
5. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції суду (акти, доповідні, службові записки, протоколи, заявки, довідки, пропозиції, звіти, повідомлення тощо) пов’язані з процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 
6. Відомості щодо питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 
7. Відомості, що містяться в обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду, крім даних, які надаються учасникам судового процесу відповідно до п. 2.8. Положення про автоматизовану систему документообігу суду. 
 
8. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань до моменту прийняття щодо них рішень.
 
9. Відомості, що містяться в документах суду з  адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном).
 
10. Відомості, що містяться в документах суду щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду.
 
11. Відомості, що можуть міститися в документах суду з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та  руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо).
 
12. Відомості, що містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 
13. Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів суду.
 
14. Відомості, що містяться в наказах голови суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
 
15. Номенклатура посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 
16. Відомості, що містяться в листуванні, нормативно-розпорядчих документах та облікових документах з питань оформлення (скасування) допуску суддів і працівників апарату суду до державної таємниці.
 
17. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо), що не становлять державної таємниці.
 
18. Відомості, що містять інформацію про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 
19. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукової діяльності (крім доступу із грифом обмеження доступу «Таємно» та вище).
 
20. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення заходів міжнародного співробітництва.
 
21. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.
 
22. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливий період).
 
23. Відомості про військовозобов’язаних та заброньованих працівників суду (звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних» тощо).
 
24. Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та вище).
 
25. Відомості, щодо системи охорони, пропускного режиму, технічне оснащення охорони об’єкту суду, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.
 
26. Відомості щодо забезпечення посадових осіб суду урядовим зв’язком.
 
27. Акти про перевірку порядку обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію.
 
 
СХВАЛЕНО                                            
Протокол засідання
Комісії з  питань роботи
 із службовою інформацією
Апеляційного суду
Житомирської області   
від 08.12.2016 №1