flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок повернення судового збору.

10 листопада 2016, 11:22

 

Порядок повернення помилково зарахованого судового збору:

 

         У випадку, якщо особою помилково було сплачено судовий збір вона має право на повернення помилково зарахованого до бюджету судового збору. Для цього особа звертається до суду, на розрахункові реквізити якого був сплачений судовий збір, із заявою про видачу їй Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 року № 827.

 

Важливо!

Статтею 7 Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір» передбачено порядок повернення сплаченої суми судового збору за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

 

ЗРАЗОК заяви,

що подається у випадку, коли особа

сплатила судовий збір помилково

 

Апеляційний суд Житомирської області

 

Іванов Іван Іванович

вул. Шевченка, 2, кв.3,

м. Житомир

______________________________

(ідентифікаційний номер (серія та номер паспорта)) 

Заява 

 

У зв’язку з тим, що мною помилково було сплачено судовий збір у сумі __________ (цифрами та словами) прошу видати Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

 

Додаток: копія документу на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету, дата та номер.

 

        дата                                        /підпис/                         Іванов І.І.

   

 

 

Алгоритм дій платника

для повернення помилково сплаченого судового збору

 

 

ДІЯ 1

 

Платник звертається до суду із заявою

про видачу йому подання

 

 

 

ДІЯ 2

 

Суд видає платнику подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету

 

 

 

ДІЯ 3

 

Платник надає подання до органу Казначейства разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету